เทศบาลตำบลเวียงสระ 451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-362056 แฟกซ์. 077-363463  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   วารสารออนไลน์
   แผนพัฒนา
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือบริการประชาชน
   สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อเรา
แผนงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบรายจ่าย
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สถานธนานุบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการและสังคม
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงสระ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เปิดรับสมัครฝึกทักษะฟุตบอลฟรี่!!(ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) เทศบาลต.เวียงสระ ทต.เวียงสระอคาเดมี่ ยุวชนชาย-หญิง อายุตั้งแต่6ขวบ-12ปี ตั้งแต่วันนี้-20มิย.64 รับจำนวนจำกัด(30คนเท่านั้น)สนใจติดต่อ065-0147056โค้ชอุ้น เด็กๆทุกคนต้องมีโอกาส เด็กๆทุกคนต้องมีที่เรียนต่อ(มาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับมารับใบสมัครได้ที่เทศบาลต.เวียงสระพรุ่งนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 49 คน
ประกาศวันที่  11 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัครฝึกทักษะฟุตบอลฟรี่!!(ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) เทศบาลต.เวียงสระ ทต.เวียงสระอคาเดมี่ ยุวชนชาย-หญิง อายุตั้งแต่6ขวบ-12ปี ตั้งแต่วันนี้-20มิย.64 รับจำนวนจำกัด(30คนเท่านั้น)สนใจติดต่อ065-0147056โค้ชอุ้น  เด็กๆทุกคนต้องมีโอกาส เด็กๆทุกคนต้องมีที่เรียนต่อ(มาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับมารับใบสมัครได้ที่เทศบาลต.เวียงสระพรุ่งนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป)

 
 
 
451 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190โทรศัพท์ : 077-362056 โทรสาร : 077-363463
E-mail Address : 5841506@dla.go.th
Copyright © 2018. www.wiangsacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ